" MIMO, veřejná obchodní společnost"


V REP jsou evidovány pouze certifikáty, které byly v platnosti k 1.1.2013, a certifikáty vydané později.
U certifikátů vydaných před 1.1.2013 mohou některé údaje v textovém výpisu chybět, k dispozici jsou naskenované certifikáty ve formátu PDF. Zobrazení/stažení PDF je možné v detailu certifikátu.

Datum 1.1.2006 ve sloupci 'Datum od' pro činnost EZ je fiktivní datum počátku činnosti, před tímto datem nebylo EZ registrováno.
Jiné činnosti než EZ jsou evidovány až od roku 2010.

Ekologická hospodářství v Integrovaném zemědělském registru
K datu 24.07.2024 nejsou u subjektu evidována žádná platná hospodářství.
V přehledu jsou uvedena pouze aktuálně platná hospodářství a ekochovy.Ne
Legenda:
EZ - Certifikovaný režim EZ
PO - Přechodné období