Tisk Tisk   Zavřít Zavřít

Výpis údajů z certifikátu č. 018169
Certifikát pro hospodářský subjekt podle čl. 29 ods.1 nařízení (ES) č.834/2007
Název a adresa podniku/subjektu Název, adresa a kód kontrolní organizace
Zelená Bohdaneč s.r.o. KEZ o.p.s.
Bohdaneč 140
285 25 Bohdaneč
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
IČ: 60711957 CZ-BIO-001
   
Certifikát byl vydán provozní jednotce:
Zelená Bohdaneč s.r.o.
Bohdaneč 140
285 25 Bohdaneč
Reg. číslo: 03820
Doba platnosti certifikátu: Datum kontroly: 05.05.2015
04.06.2015 - 04.09.2016 Datum a místo vydání: 04.06.2015Chrudim
Činnost: Ekologický zemědělec
Certifikované produkty/výrobky:
Kód CZ-CPA Název (označení) Statut *
01.19.10 Seno BIO
01.19.10 Senáž BIO
01.42.1 Skot BTPM BIO
01.45.11 Ovce BIO
Certifikát byl vydán na základě čl. 29 ods.1 nařízení (ES) č.834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008. Uvedený hospodářský subjekt podrobil své činnosti kontrole a požadavky stanovené uvedenými nařízeními splňuje.

*Statut: BIO - produkce ekologického zemědělství; PO - produkce z přechodného období (nesmí být použita loga pro ekologické zemědělství)
 
Tento výpis byl vyhotoven dne 18.07.2024 z Registru ekologických podnikatelů, který vede Ministerstvo zemědělství (veřejná část registru je dostupná na adrese http://mze.gov.cz/public/app/eagriapp/EKO). Výpis má pouze informativní charakter a nenahrazuje osvědčení vydané příslušnou kontrolní organizací v listinné podobě.