ABAM (3978-6D/8)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.
- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

28822

ABAM  (Id obchodního názvu: 17947) (Product name Id: 17947)

3978-6D/8

R-60/2008

Vertimec 1.8 EC

Vertimec 018 EC (Polsko)

CMI Limited

Standardní povolení

Do spotřebování zásob

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Abamektin (Abamectin) 18 g/l (SkupinyGroups: Avermectins, Milbemycins)

Insekticid

Emulgovatelný koncentrát

Velkobalení
 

24.06.2016

30.04.2024

30.10.2024

30.10.2025
 

Ne

Ne

Ne

Bez omezení