Acloman (4475-0D/16)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

30496

Acloman  (Id obchodního názvu: 16070) (Product name Id: 16070)

4475-0D/16

17327

Command 36 CS

Centium 360 CS (Spojené království)

BECESANE s.r.o.

Standardní povolení

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Klomazon (Clomazone) 360 g/l (SkupinyGroups: Isoxazolidinone)

Herbicid

Suspenze kapsulí

Velkobalení
 

13.09.2017

15.06.2026

15.06.2026

15.06.2026
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel