Acetamiprid-Q 20 SP (4053-7D/9)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

30944

Acetamiprid-Q 20 SP  (Id obchodního názvu: 18539) (Product name Id: 18539)

4053-7D/9

96-05-0296

Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SP (Slovensko)

Q-CHEM NV

_Nerozhodnuto - Nutno správně nastavit

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Acetamiprid (Acetamiprid) 200 g/kg (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Ve vodě rozpustný prášek

Velkobalení
 

01.03.2018

30.04.2025

30.04.2025

30.04.2025
 

Ne

Ne

Ne

Bez omezení