Inovace ve faremním zpracování zemědělských produktů

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (IČ: 69780765)
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Vzdělávací akce

Název: Inovace ve faremním zpracování zemědělských produktů
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Téma akce: Výroba masných produktů ve faremním prostředí
Inovace: Ne
Lektor:
Místo konání: Farma Galloway, Roupov 28, Přeštice, 334 01
Datum konání: 12.10.2018, 9:00 - 17:00
Regionální omezení (kraj): Plzeňský
Požadavky na účastníky: zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba; výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec; výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec; vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Marie Balabánová, tel.: +420 732 522 074, email: balabanova@smacr.cz, www: www.smacr.cz

Přílohy