Inovace ve faremním zpracování zemědělských produktů

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (IČ: 69780765)
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Vzdělávací akce

Název: Inovace ve faremním zpracování zemědělských produktů
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Téma akce: Základní principy faremního zpracování zeleniny
Inovace: Ne
Lektor:
Místo konání: Smetanův statek, Klacovská 50, Hradec Králové - Svobodné Dvory, 503 11
Datum konání: 27.4.2018, 11:00 - 19:00
Regionální omezení (kraj): Královéhradecký
Požadavky na účastníky: zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba; výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec; výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec; vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Marie Balabánová, tel.: 732 522 074, email: balabanova@smacr.cz, www: www.smacr.cz

Přílohy