Registr hnojiv - detail výrobkuZpět na vyhledávání

Evidenční číslo V863 Registrační číslo
Název ENVIFYT super
Režim Vzájemné uznávání Platnost výrobku do 31.12.2027
Žadatel Envi Produkt, s.r.o.
Výrobce ENVIVIA, s.r.o.
Základní popis výrobku
Typ Netypový výrobek Druh Rostlinný biostimulant
Kategorie N Pomocné látky Použití v ekolog. zemědělství Ne
Oblasti použití výrobku zemědělský sektor Forma výrobku kapalná
Etiketa / příbalový leták Stáhnout    
% zápočtu N dle NS 01.01.2004: 100    
01.08.2012: 100    
01.07.2014: 100    
01.07.2020: 100    
Chemické a fyzikální vlastnosti
Obsah sušiny
Hmotnostní % ve vzorku
N 16 B 0,15 Na2O
P2O5 1,5 Cu Cl
K2O 2 Fe pH od 7
CaO Mn pH do 9
MgO Mo Spal. látky
S 0,6 Zn El. vodivost
Popis
Biostimulant s obsahem huminových látek pro listovou aplikaci.