Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Úvodem

Co vše se dá najít na RL portálu?
Cílem RL portálu je: 
  • zpřístupnit široké veřejnosti informace, které by jim měly usnadnit orientaci ve složitých otázkách ochrany a zdraví rostlin, a to i v návaznosti na nové požadavky vyplývající z legislativy. 
  • nabídnout přehledné informace a fotografie zemědělských plodin a okrasných rostlin, jejich poruch, chorob či škůdců, včetně dostupných přípravků na ochranu rostlin. Dále je zde možné nalézt i celou řadu dalších informací k např. pěstebním opatřením, růstovým fázím plodin, mapám aktuálního výskytu škodlivých organismů (ŠO), kalendáři monitoringu či možnostem regulace plevelů, včetně certifikovaných metodik výzkumných ústavů. 
  • zprostředkovat vyhledávání k jednotlivým plodinám podle různých kritérií, např. dle dostupných komplexních metodik integrované ochrany či metodik monitoringu ŠO, včetně snadného vyhledávání dle názvu plodiny nebo celé skupiny plodin. 
  • umožnit vyhledat si informace pro choroby, škůdce a plevele dle různých kritérií (např. plodin nebo skupin plodin, zda je daný ŠO monitorován ÚKZÚZ, zda k němu existuje prognostický model nebo zda jde o karanténní či invazní druh, aj.). V detailu vyhledaného ŠO se pak v horizontálně členěných záložkách objeví kompletní informace, včetně povolených přípravků na ochranu rostlin (POR), map historických či aktuálních výskytů a metodiky monitoringu (pokud je daný ŠO monitorován) včetně exportu dat o výskytu pro zadané období nebo zobrazení Aktuálních výskytů v okresech.
  • poskytnout komplexní data z výstupů monitoringu ÚKZÚZ, a to nejen z vizuálních kontrol porostů, ale i z monitorovacích zařízení jako např. světelných lapačů (sledování hospodářsky významné druhy můr), sacích pastí (hospodářsky významné druhy mšic; formou Aphid Bulletinu) nebo lambersových misek (mšice v sadbových bramborách), včetně výstupů průzkumů rizikových/karanténních ŠO. Mimo informací z pozorování je možno sledovat teplotní modely ve formě hodinových či denních dat sítě Meteorologických stanic zveřejněných v samostatném modulu. Data lze pak následně využít pro predikci výskytu ŠO. 
  • nabídnout možnost vyhledat si alternativu k chemické ochraně v podobě užitečného či antagonistického organismu včetně informací k podpoře jeho výskytu nebo odkazu pro zjištění kompatibility s vybranými účinnými látkami POR. 
  • poskytnout informace pro uživatele POR a to nejen v podobě tzv. Semaforu POR, ale i možností filtrovat přípravky dle předem navolených kombinací parametrů, tj. dle plodin a škodlivých organismů. Další funkce umožňují nalézt dostupné alternativy či alternativy k účinné látce. Filtr dokáže nabídnout vyhledávání i podle biologické funkce, skupiny účinných látek, či samotné účinné látky, způsobu účinku, režimu pěstování, formulace či dle použití v ochranných pásmech vodních zdrojů. Samozřejmostí zůstává možnost zobrazení nabídky POR pro profi i neprofi uživatele (tj. zobrazení velkobalení a malobalení). Nově je možné zjistit též informaci o konci použití. 
  • nabídnout informace k oblasti fytosanitárních rizik EU o karanténních a jiných rizikových škodlivých organismech, které jsou nebo v minulosti byly regulovány fytosanitárními předpisy na území Evropské unie a také o dalších, nově se šířících ŠO na území ČR. V rámci poskytovaných informací je možné též získat aktuální výsledky úředních průzkumů v mapách výskytu v příslušné záložce. 
  • v neposlední řadě nabídnout možnost zaslat dotaz týkající se podezření na karanténní ŠO a pomoci tak odhalit přítomnost a šíření nepůvodních či karanténních druhů, které mohou významně narušit ekosystém a biodiverzitu ČR. 
Uživatelé RL portálu naleznou na jeho stránkách aktuální poznatky v ochraně rostlin, které jsou propojeny s Registrem přípravků na ochranu rostlin a s fotografiemi škodlivých činitelů. Tímto vzájemným propojením tak systém zůstává „živý“, čímž umožňuje snadnou aktualizaci veškerých dat, např. nově registrovaných POR, ale i nových poznatků ve vědě a výzkumu.
Jak získat novinky z RL portálu snadno a rychle?
Od března 2020 je možno si nechat zasílat novinky z RL portálu přímo do e-mailu dle individuálně navolených parametrů. Aktuální informace z monitoringu výskytu sledovaných škodlivých organismů, výstupy prognostických modelů či jiné aktuality tak získáte pravidelně každé ráno v 6:00. 
Zasílání e-mailů platí pro uživatele s účtem na Portálu farmáře (osoby podnikající v zemědělství), či prostřednictvím Google účtu. Postup, jak si správně nastavit rozsah požadovaných informací, je k dispozici v krátkém videomanuálu:
(Ne)líbí se mi něco na RL portálu?
Zpracování a pravidelná údržba RL portálu je poměrně náročná a složitá záležitost. V případě, že na našich stránkách objevíte nějaké chyby, nepřesnosti, překlepy či jiné nedostatky, budeme velmi rádi, pokud nás o nich budete prostřednictvím e-mailu informovat. Pokud by vás napadly nějaké zajímavé návrhy, jak náš RL portál vylepšit či rozšířit, nebojte se nás rovněž oslovit. 
Zároveň se na vás obracíme s prosbou ohledně doplnění naší fotogalerie. Vzhledem k tomu, že se nám zatím nepodařilo zajistit vyobrazení všech škodlivých organismů na RL portálu a máme zde prázdná místa, velmi bychom ocenili, pokud byste nám s vyplněním těchto míst pomohli. Máte-li tedy nějaké kvalitnější fotografie ŠO či abionóz, které v našich metodikách chybí a byli byste ochotni je poskytnout, neváhejte nás rovněž kontaktovat. 
Doufáme, že RL portál vám bude dobrým pomocníkem a najdete na něm odpovědi na většinu svých otázek souvisejících s ochranou rostlin.
Kontakty

Stránka neexistuje!