Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Česká plemenářská inspekce

Nacházíte se na webových stránkách České plemenářské inspekce (dále jen ČPI), organizační složky státu zřízené k dozorování ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nový objednávkový formulář k objednávání ušních známek pro prasata a farmovou zvěř.

14. 6. 2024
Tisková zpráva — Českomoravská společnost chovatelů zveřejnila na svých www stránkách nový objednávkový formulář k objednávání ušních známek pro prasata a farmovou zvěř.  

Oznámení

20. 3. 2024
Tisková zpráva — Smuteční oznámení o úmrtí ing. Tomáše Dušičky. 20. 3.2024  

Nový typ ušní známky a změna v distribuci

18. 1. 2024
Tisková zpráva — Českomoravská společnost chovatelů zahájila nově distribuci ušních známek, která umožňuje dočasné spojení ušních známek během transportu a dále zavádí nový typ ušní známky Z2.

Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2023

4. 1. 2024
Tisková zpráva — V roce 2023 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 317 chovatelů včel, z toho u 81 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona.

Informace ke změně označování a evidence jelenovitých

6. 6. 2023
Tisková zpráva — změna způsobu označování a vedení evidence jelenovitých vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016. Od 1. 6.2023 byla tato povinnost implementována do vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 130/2023. V této zprávě jsou…

Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

1. 6. 2023
Tisková zpráva — Cílem předloženého návrhu vyhlášky je zejména uvedení vyhlášky do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) a dalšími předpisy Evropské unie, které byly vydány k jeho provedení. Návrhem vyhlášky je dále zajištěn soulad s ustanoveními…

Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

4. 4. 2023
Tisková zpráva — Dne 31. 3. 2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 46, nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, které nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023 s výjimkou podmínek pro Základní celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu týkající se diverzifikace plodin, které nabývají účinnosti až od 1. 1. 2024.

Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce za rok 2022.

3. 4. 2023
Tisková zpráva — Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2022 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat a to, jak v rámci národních kontrol, a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond. Významná část kontrolní činnosti byla zaměřena na kontroly v oblasti…

Informace k evidenci přirozené plemenitby skotu na Portálu farmáře

16. 2. 2023
Tisková zpráva — Informujeme Vás, že v Novém registru zvířat na Portálu farmáře je k dispozici nová verze funkcionality „Evidence Přirozené Plemenitby“ (EPP).
1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.