Redesing eroze v LPIS

21. 4. 2017

V souvislosti s připravovanou změnou řešení erozní ohroženosti v ČR a s tím související úpravou standardu DZES 5 byly v LPIS implementovány dále popsané úpravy (v interním LPIS, iLPIS pro farmáře i veřejném pLPIS. Předpokládaná účinnost změn je plánovaná na léto 2018. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

V rámci I. etapy od 10. února 2017 je v LPIS (v interním LPIS, iLPIS pro farmáře i veřejném pLPIS) dostupná podkladová rastrová vrstva pro redesign erozní ohroženosti. Vrstva je doplněna také návrhovými liniemi, které zpracoval VÚMOP. Linie mohou pomoci farmářům pro budoucí optimální vnitřní rozdělení dílů půdních bloků na části se souvislými plochami různých typů plodin z hlediska jejich protierozního ochranného faktoru.

Vrstvy naleznete ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí > Eroze > Eroze – redesign

V rámci II. etapy od dubna 2017 je v LPIS (v interním LPIS, iLPIS pro farmáře) dostupný nápočet překryvů podkladové rastrové vrstvy na DPB. Údaje jsou přístupné na záložce Nová eroze. Údaje jsou v současné době pouze informativní a neslouží k plnění požadavků DZES 5 podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Nápočet erozní ohroženosti je prováděn podle pravidel popsaných v přiložené prezentaci. prezentace nápočtu dat (3 MB)

Porovnání aktuální erozní ohroženosti DPB a erozní ohroženosti po redesignu eroze naleznete v informativním tisku č. 11 Nová erozní ohroženost DPB.

V rámci III. etapy budou v LPIS dostupné funkcionality na rozdělení DPB do samostatných souvislých ploch, na kterých se bude erozní ohroženost posuzovat samostatně.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.