Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška 350/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 350/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Účinnost od: 20. 10. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška 344/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Účinnost od: 1. 5. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 333/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností...

Účinnost od: 1. 10. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška 329/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy

Účinnost od: 30. 9. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška 324/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 324/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a...

Účinnost od: 30. 9. 2003

Vyhláška MZe č. 295/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání

Účinnost od: 10. 9. 2003

Stáhnout PDF

Zákon č. 282/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 282/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících...

Účinnost od: 1. 1. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 264/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 264/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o...

Účinnost od: 1. 9. 2003

Stáhnout PDF

Zákon Parlamentu České republiky č. 253/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o...

Účinnost od: 6. 8. 2003

Stáhnout PDF

Zákon 219/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Účinnost od: 30. 8. 2003

1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.