Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Nařízení 63/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách

Účinnost od: 4. 3. 2003

Stáhnout PDF

Zákon 59/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 59/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní...

Účinnost od: 28. 2. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška 57/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 57/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o...

Účinnost od: 1. 1. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 7/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Účinnost od: 1. 7. 2003

1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.