Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška 384/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Účinnost od: 8. 8. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 375/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

Účinnost od: 25. 7. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 371/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 371/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Účinnost od: 1. 1. 2007

Stáhnout PDF

Vyhláška 370/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Účinnost od: 1. 8. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení Vlády České republiky č. 351/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 351/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních...

Účinnost od: 1. 9. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 346/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat

Účinnost od: 15. 7. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení 339/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 339/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky...

Účinnost od: 1. 9. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení 337/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Účinnost od: 1. 7. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 335/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a...

Účinnost od: 30. 6. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 332/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do...

Účinnost od: 1. 7. 2006

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.