Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Nařízení 306/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 306/2006 Sb., o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob

Účinnost od: 15. 6. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 269/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 269/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné...

Účinnost od: 15. 6. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 268/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 268/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k)...

Účinnost od: 1. 7. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení 257/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 257/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu,...

Účinnost od: 31. 5. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 239/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 239/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,...

Účinnost od: 1. 7. 2006

Stáhnout PDF

Zákon 232/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 232/2006 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s...

Účinnost od: 31. 5. 2006

Stáhnout PDF

Zákon 215/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 215/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o...

Účinnost od: 1. 7. 2006

Stáhnout PDF

Zákon Parlamentu České republiky č. 178/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 178/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o...

Účinnost od: 5. 5. 2006

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Účinnost od: 1. 1. 2007

Stáhnout PDF

Vyhláška 156/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 156/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách...

Účinnost od: 1. 5. 2006

1 2 3 4 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.