Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška 85/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 85/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy...

Účinnost od: 1. 4. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení 83/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 83/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace...

Účinnost od: 17. 3. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení 82/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílů půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

Účinnost od: 1. 4. 2006

Stáhnout PDF

Zákon 77/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 15. 3. 2006

Stáhnout PDF

Zákon 76/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o...

Účinnost od: 15. 3. 2006

Stáhnout PDF

Zákon 75/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 75/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský...

Účinnost od: 1. 1. 2007

Stáhnout PDF

Vyhláška 16/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Účinnost od: 1. 2. 2006

1 ... 3 4 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.