Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 368/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné...

Účinnost od: 15. 11. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 356/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 356/2017 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24...

Účinnost od: 1. 11. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 336/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,...

Účinnost od: 1. 11. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 335/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 335/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních...

Účinnost od: 1. 11. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 334/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 334/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění...

Účinnost od: 1. 11. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 331/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Účinnost od: 1. 11. 2017

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 316/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 316/2017 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Účinnost od: 1. 10. 2017

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 315/2017 Sb..

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 315/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o...

Účinnost od: 1. 10. 2017

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 314/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 314/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření...

Účinnost od: 1. 10. 2017

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 312/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 312/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských...

Účinnost od: 1. 12. 2017

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.