Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Zákon č. 302/2017 Sb..

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění...

Účinnost od: 1. 11. 2017

Stáhnout PDF

Zákon č. 299/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...

Účinnost od: 1. 12. 2017

Stáhnout PDF

Zákon č. 295/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o...

Účinnost od: 1. 11. 2017

Stáhnout PDF

Zákon č. 255/2017 Sb..

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 1. 10. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 239/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 237/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 237/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších...

Účinnost od: 3. 9. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 229/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 229/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Účinnost od: 15. 8. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 213/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 213/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Účinnost od: 1. 8. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 211/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 211/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních...

Účinnost od: 1. 8. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 177/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 177/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd...

Účinnost od: 1. 7. 2017

1 2 3 4 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.