Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
§ 2

§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) mezí bdělosti - informativní kritérium pro jevy a skutečnosti před dosažením mezních nebo kritických hodnot,
b) mezní hodnotou - předem stanovená limitní hodnota veličiny popisující jev nebo skutečnost, popřípadě její časový vývoj pro zvolený zatěžovací stav,
c) kritickou hodnotou - hodnota veličiny popisující jev nebo skutečnost signalizující stav ohrožení bezpečnosti a stability vodního díla,
d) etapou přípravy výstavby vodního díla - zpracování přípravné dokumentace záměru výstavby vodního díla, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro stavební povolení,
e) změnou dokončené stavby vodního díla - zásah do vodního díla, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů,
f) etapou výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla - provádění stavebních a montážních prací na vzdouvací konstrukci, funkčních objektech nebo částech vodního díla rozhodujících pro jeho stabilitu, bezpečnost a spolehlivou funkci od převzetí staveniště do započetí etapy provozu,
g) etapou ověřovacího provozu - období prvního zatížení vodního díla nebo jeho části vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost a stabilitu vodního díla,
h) etapou trvalého provozu - období užívání vodního díla od ukončení ověřovacího provozu až do zániku povinnosti zajistit na vodním díle dohled; u vodních děl, kde nelze zajistit etapu ověřovacího provozu, od období prvního zatížení zadrženou nebo vzdutou vodou až do zániku povinnosti zajistit na vodním díle dohled,
i) určeným vodním dílem - vodní dílo, nad nímž byla stanovena podle § 61 odst. 7 vodního zákona povinnost zajistit dohled.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.