Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
§ 12

§ 12
Rozsah účasti vlastníka, popřípadě stavebníka při provádění dohledu
U určeného vodního díla I. až III. kategorie se provádění dohledu účastní vlastník, popřípadě stavebník určeného vodního díla tak, že
a) shromažďuje výsledky pozorování, měření a obchůzek a předává je ke zhodnocení pověřené osobě3) v termínech stanovených programem dohledu,
b) zajišťuje údržbu a opravy zařízení pro kontrolní měření,
c) svolává pravidelné, podle potřeby i mimořádné prohlídky, účastní se jich a pořizuje z nich zápis,
d) předem uvědomuje pověřenou osobu3) o přípravě projekčních a stavebních prací nebo o jiných zásazích na určeném vodním díle a jeho okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla nebo na výsledky kontrolních měření,
e) informuje pověřenou osobu3) o zpracování a schválení manipulačních řádů určeného vodního díla.
3) § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.