Lesy
Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 34 % z celkového území státu.

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 34 % z celkového území státu. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stále více nabývá na významu pozice lesnictví jako poskytovatele obnovitelné suroviny pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, ale i jako důležitého faktoru v globálním cyklu uhlíku, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí, jakož i při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost. Do působnosti ministerstva zemědělství spadají kromě lesnictví i obory myslivosti, rybářství a včelařství.

Myslivost jako činnost, která si klade za cíl dlouhodobou ochranu zvěře a přírody, je v současnosti prováděna na ploše zhruba 6 850 000 ha v celkem cca 5 700 honitbách a má v naší republice dlouhou a bohatou historii.

Rybářství je oborem s velkou tradicí zejména díky českému rybníkářství a hospodaření v rybářských revírech. Produkce ryb v ČR se pohybuje kolem 20 000 tun  ročně. Dominantním druhem je kapr, který činí 89 %  produkce. Hospodaření v rybářských revírech pomáhá udržet stabilizovaná rybí společenstva  v povrchových vodách a uskutečňuje se v cca 2 000 rybářských revírech o rozloze přibližně 42 000 ha.

Včelařství je v rámci produkčního zemědělství významným oborem. Včely jsou hlavními opylovači hmyzosnubných rostlin, ovlivňují výnosy zemědělských plodin a jsou významným faktorem pro udržení rozmanitosti naší flóry. Pokles počtu včelstev a včelařů způsobený generační obměnou, veterinárními i ekonomickými faktory  se podařil v posledních letech stabilizovat. V ČR se včelařství věnuje zhruba 47 000 včelařů v jejichž  péči je kolem 470 000 včelstev.

Novinky

Surovinová politika: příležitost pro lidi, ekonomiku i přírodu

Surovinová politika: příležitost pro lidi, ekonomiku i přírodu

25. 4. 2024
Cílem surovinové politiky je rozvoj využívání dřeva, zejména ve stavebnictví. Zaměřuje se na podporu lokálního zpracování českého dřeva, udržitelného obhospodařování lesů a rozvoj dřevozpracujícího průmyslu.
Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník

21. 12. 2023
Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2023 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník.
Nový formulář ohlášení žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Nový formulář ohlášení žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích

13. 12. 2023
Formulář ohlášení pro rok 2024+ je v modulu pro žadatele dostupný od 14. 12. 2023. V novém formuláři ohlášení jsou od žadatelů vyžadovány nové typy informací týkající se kategorie podniku a motivačního účinku podpory. Tisková podoba ohlášení je uvedena v příloze tohoto článku, přiložen je rovněž průvodce formulářem ohlášení a Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků.
Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří

11. 12. 2023
Ministerstvo zemědělství dne 8. 12. 2023 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2024

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2024

11. 12. 2023
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2024.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.