Strategické cíle výzkumu do roku 2030

Ministerstvo zemědělství plánuje efektivně investovat veřejné prostředky do aplikovaného výzkumu agrárního sektoru. Výsledky těchto výzkumů mají za cíl ekonomický a společenský přínos při jejich realizaci v rozvoji českého agrárního sektoru.

Za velmi důležité považuje Ministerstvo zemědělství vzdělávání dospělých zaměřené především na informace vyplývající z platné legislativy i odborné vzdělávání a transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe.

Neopomenutelné jsou rovněž vzdělávací aktivity spojené s resortní tématikou a zaměřené na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže. Poradenství se více zaměří na transfer vědeckých poznatků do praxe, podporu inovací a poradenskou podporu podnikatelům.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích podporovaných Ministerstvo zemědělství

 • Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

 • Zvýšit komerční využití výsledků vědy a výzkumu a znalostí výzkumných organizace

 

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

 • Podpořit zapojení mladých vědců do výzkumu a motivovat studenty získat resortní vzdělání

 • Podpora vstupu mladých lidí do odvětví

 • Využít poradenský systém k informovanosti veřejnosti

 • Ustanovit platformu aktivní spolupráce všech zainteresovaných, kteří by jasně formulovali aktuální a reálné problémy, na které je nutné obrátit pozornost resortního výzkumu

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 9.A. – Speciální poradenství – živočišná a rostlinná výroba

 • 9.E. – Školní závody

 • 9.F. – Podpora poradenství v zemědělství

 • 9.F.e. – Regionální přenos informací prostřednictvím krajských informačních středisek

 • 9.F.i. – Odborné konzultace

 • 9.I. – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

 • 21. – Podpora center odborné přípravy

 

Program rozvoje venkova 2014–2020:

 • M01 – Předávaní znalostí a informační akce (Zabezpečení a provádění vzdělávacích akcí)

 • M02 – Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství (Poradenství – dotace na poskytnutí poradenské služby)

 • M16 – Spolupráce (Podpora operačních skupin a projektů Evropského inovačního partnerství, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.