Potraviny
V České republice, obdobně jako v celé Evropské unii, patří výroba potravin k nosným odvětvím zpracovatelského průmyslu.

V České republice, obdobně jako v celé Evropské unii, patří výroba potravin k nosným odvětvím zpracovatelského průmyslu. Význam potravinářské výroby je dán zabezpečováním výživy obyvatelstva výrobou a prodejem zdravotně nezávadných, bezpečných, kvalitních a převážně i cenově dostupných potravin, výkonností a rostoucí konkurenceschopností tohoto odvětví. Některé potravinářské podniky mají přímou vazbu na zemědělskou prvovýrobu, jiné se zabývají až vyšší finalizací výsledných produktů.    

Novinky

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2024 - 2026, Česká republika
Ministerstvo zdravotnictví v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1355 v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2024-2026. Zpracovatelem dokumentu je Ministerstvo zdravotnictví, Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Odbor ochrany veřejného zdraví. Dokument byl projednán a odsouhlasen mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů.
Publikováno: 31. 10. 2023

Konference k tématu Novinky v legislativním procesu ochrany zeměpisných označení

27. 2. 2024 9:30 - 16:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci o chráněných zeměpisných označeních a chráněných označeních původu, která se uskuteční 27. února 2024 v budově Ministerstva zemědělství. Dopolední program konference (9:30 – 12:00 hodin) je určen pro vnitrostátní orgány státní správy a bude zaměřen na nejnovější vývoj právního rámce EU chráněných označení původu a zeměpisných označení. Odpolední program (13…
Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2022

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2022

3. 10. 2023
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2022.
Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2022

Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2022

15. 9. 2023
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2022.

Systém rychlého varování před závadnými potravinami a krmivy RASFF loni opět potvrdil svou funkčnost a efektivitu: v celé EU evidoval 4337 hlášení

16. 7. 2023
Tisková zpráva — Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v roce 2022 zaznamenal 4337 hlášení v celé Evropské unii. České republiky se z toho týkalo 348 hlášení o závadných potravinách a krmivech. Česko je do systému RASFF buď přímo nahlásilo, nebo obdrželo varování z ostatních zemí EU či mimo Unii. Nejvíce nevyhovujících výrobků bylo v kategorii maso a masné výrobky.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.