Dřevěný obalový materiál

Dřevěný obalový materiál (DOM) používaný k přepravě zboží v mezinárodním obchodu musí podle mezinárodního standardu ISPM 15 a dalších souvisejících předpisů splnit požadavky na něj kladené. DOM musí být náležitě ošetřen a označen mezinárodní značkou se symbolem IPPC (International Plant Protection Convention).

Zobrazit více

Neoprávněné používání značek IPPC

Neoprávněné používání značek IPPC

3. 11. 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský stále zaznamenává případy dřevěných palet i dalších druhů obalů, které byly označeny neoprávněně za použití falešných značek IPPC. Upozorňujeme proto všechny vývozce, kteří využívají pro vývoz svého zboží mimo území Evropské unie dřevěné obaly, na rizika plynoucí z použití dřevěných obalových materiálů opatřených falešnou nebo nevyhovující značkou. 
Průvodce implementací ISPM č. 15 a podmínky dovozu dřevěného obalového materiálu do třetích zemí

Průvodce implementací ISPM č. 15 a podmínky dovozu dřevěného obalového materiálu do třetích zemí

3. 11. 2023
FAO IPPC vydalo další revidovanou a doplněnou verzi standardu ISPM 15 s názvem "Regulation of Wood Packaging Material in International Trade (2019)".

Informace o změně zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů

14. 3. 2023
ÚKZÚZ jako orgán rostlinolékařské péče v České republice, pod kterou spadá i registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěného obalového materiálu, informuje, že od 14. prosince 2019 nabyl účinnosti zákon č. 369/2019 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.