Registrace a evidence dodavatelů

Základní informace:

  • Registrace podle zákona č. 219/2012 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby: týká se všech, kteří vyrábějí, uvádějí do oběhu nebo dovážejí rozmnožovací materiál ovocných druhů, chmele, vinné révy nebo sazenic zeleniny. 
  • Oznámení o zahájení činnosti podle zákona č. 219/2012 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby: týká se všech, kteří vyrábějí, uvádějí do oběhu nebo dovážejí osivo zeleniny nebo osivo zemědělských druhů. 

  • Registrace pro účely rostlinolékařské péče podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031: týká se všech, kteří uvádějí do oběhu, dováží nebo vyváží rostlinné komodity (včetně dřevěného obalového materiálu). 

  • Žádost o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031: Fytosanitární předpisy EU a ČR stanovují pro přesuny rostlin a rostlinných produktů na vnitřním trhu EU rostlinolékařské požadavky s ohledem na míru rizika šíření škodlivých organismů, které tyto přesuny představují. Hlavním prostředkem pro dohledání původu rostlin uváděných na vnitřní trh EU jsou tzv. rostlinolékařské pasy, které navazují na registraci pro účely rostlinolékařské péče.

Informace společné pro všechny žádosti: 

Žádost lze podat osobně či poštou na adrese: ÚKZÚZ – Odbor osiv a sadby 
                                                                                   Za Opravnou 4 
                                                                                   150 06 – Praha 5 (Motol) 

nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky Ústavu je: urbaiq7 

Pokud je žádost zpoplatněna, je možné ji uhradit na základě výzvy k uhrazení platby převodem na účet. 

Žadatel o registraci na žádost vždy uvede své IČ, popř. DIČ. Bez tohoto údaje nebude žádost vyřízena.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.