Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky

 

 

 

 

 

ÚKZÚZ zajišťuje v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči konání zkoušek odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

ÚKZÚZ ve spolupráci s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví v rámci těchto zkoušek ověřuje znalosti a vydává „Osvědčení o odborné způsobilosti III. stupně“.

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin je rozdělena do tří stupňů:

Držitelem osvědčení prvního stupně musí být osoba, která s přípravky přímo nakládá (fyzická osoba, která přípravky aplikuje ručně nebo jako obsluha zařízení pro aplikaci přípravků, nebo s nimi manipuluje ve skladu apod.)

Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně (agronom, farmář, lesník, zahradník, správce golfového hřiště apod.)

Držitelem osvědčení III. stupně pak musí být osoba, která v rámci svých profesních činností poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin, uvádí na trh přípravky pro profesionální použití a pořádá základní kurzy a doplňující školení. Držitel osvědčení třetího stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení druhého stupně a prvního stupně.

Základní kurzy a doplňující školení pro všechny tři stupně odborné způsobilosti provádí Ministerstvem zemědělství ČR pověřená vzdělávací zařízení.  Vzdělávací zařízení vydávají osvědčení I. a II. stupně a zajištují po dohodě s ÚKZÚZ a místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví konání zkoušek stanovených pro získání osvědčení druhého stupně a vyhlašují termíny pro jejich konání.

 

 

POSUZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

3. 1. 2024
Uznávání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin získané v jiném členském státě EU je i nadále plně v kompetenci Ministerstva zemědělství.
11. 12. 2023
V tomto jednoduchém a přehledném postupu získáte základní informace k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. 
Dne 1.7.2023 vstoupila v platnost novela rostlinolékařského zákona a jeho prováděcí vyhlášky, které upravují některé části týkající se možnosti získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Tyto změny jsou zapracovány do přiloženého souboru.
Stáhnout (pdf, 292 kB)
30. 6. 2023
Zákon o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb., v platném znění) byl novelizován zákonem č. 273/2022 Sb. Zároveň byla provedena novela prováděcí vyhlášky č. 206/2012 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, a to vyhláškou č. 199/2023 Sb. Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023. V souvislosti s tím dochází v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin k následujícím změnám.
Stáhnout (pdf, 106 kB)

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

21. 1. 2020
Dne 1.7.2023 vstoupila v platnost novela rostlinolékařského zákona a jeho prováděcí vyhlášky, které upravují možnosti získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.