EU upravuje požadavky na ochranu před virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na změny v evropské legislativě, které se týkají zejména nových podmínek vzorkování rostlin k testům na přítomnost viru hnědé vrásčitosti rajčete. Tento vir, který byl nově zavlečen do Evropy v roce 2019, způsobuje závažnou deformaci plodů a listů rajčete a papriky.

Dne 1. 9. 2023 vejde v účinnost nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032, kterým se stanoví nová opatření proti viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV). Jeho platnost je stanovena do 31. 12. 2024.

ToBRFV zůstává v rámci Evropské unie (EU) regulovaným škodlivým organismem a fytosanitární opatření proti jeho zavlékání a šíření zůstávají obdobná jako podle předchozí legislativy.

Hlavní změnou v opatřeních je úprava vzorkování před přemístěním osiva rajčete jedlého včetně hybridů (dále jen „rajče“) a osiva zeleninových i okrasných druhů rodu paprika (dále jen „paprika“) v rámci EU.

Z množitelského porostu (matečných rostlin) bude možné odebírat vzorky rostlin pro testování na ToBRFV jen do velikosti partie 30 ks rostlin. Pokud partie bude čítat 31 ks rostlin a více, bude možné odebírat vzorky pouze z vyprodukovaného osiva. Podobně to platí pro vyvážející země při dovozu osiv do EU.

Osiva rajčete a papriky vyprodukovaná před 1. 9. 2023 musí splňovat požadavky původního prováděcího nařízení 2020/1191. Nebude je nutné znovu testovat, pokud budou opatřené rostlinolékařským pasem. Stejné podmínky pro vydání rostlinolékařského pasu budou platit pro sadbu rajčat a paprik.

Výjimka z povinnosti testování na ToBRFV se nově bude vztahovat na odrůdy rajčete a papriky, které rostlinolékařské úřady členských států EU uznají jako rezistentní vůči ToBRFV a zveřejní jejich seznam. 

Za rezistentní odrůdy papriky vůči ToBRFV se považují odrůdy s L3 nebo L4 geny, ke dni vydání této aktuality zveřejnilo seznam rezistentních odrůd papriky Nizozemí. Tento seznam je umístěn na webových stránkách ÚKZÚZ. Metoda pro doložení rezistence odrůd rajčete vůči ToBRFV je v rámci EU  ve vývoji.

ÚKZÚZ již vyzval tuzemské šlechtitele odrůd papriky, kteří vlastní odrůdu papriky s L3 nebo L4 genem, aby tuto skutečnost oznámili. ÚKZÚZ následně tyto odrůdy zveřejní na svých webových stránkách a oznámí ostatním členským státům EU a Evropské komisi.


Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032

Bližší informace k ToBRFV naleznete na  Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.