Ekologické zemědělství

Změna právní úpravy ekologického zemědělství v Evropském společenství, ke které došlo v roce 2009, mimo jiné rozšířila povinnosti členských států podřídit kontrolní systémy ekologického zemědělství také podmínkám Nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Z tohoto důvodu je ÚKZÚZ pověřen od 1. 1. 2010 prováděním úředních kontrol v ekologickém zemědělství

Soukromé kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG a Biokont, s.r.o., BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu jako doposud. 

Činnosti ÚKZÚZ v oblasti ekologického zemědělství


Úřední kontroly

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly, přičemž součástí této kontroly může být i kontrola plnění podmínek pro vyplácení dotací v AEO pro SZIF. Předmětem kontroly je vedení dokumentace, rostlinná produkce (hnojiva, přípravky na ochranu rostlin), živočišná produkce (krmiva, welfare zvířat) a identifikace a označování produktů ekologického zemědělství. Kontroly provádí Odbor kontroly zemědělských vstupů (OKZV). 

Zprávy a publikace
 

Kontakt

Oddělení ekologického zemědělství, Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno

Jméno E-mail Telefon Mobil Adresa
Ing. Martin Prudil Ph.D. Martin.Prudil(at)ukzuz.gov.cz 543 548 386 737 267 506

Informační letáčky - Ekologické zemědělství,  Úřední kontroly 

Ekologické osivo a sadba

Databázi osiv a sadbových brambor získaných ekologickým způsobem produkce vede Odbor osiv a sadby (OOS). 

Od 1.1. 2010 vydává výjimky na použití konvenčního osiva a sadby v ekologickém zemědělství ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby (OOS). 

Kontakty na pracovníky Odboru osiv a sadby pro oblast EZ

Odbor osiv a sadby, Za opravnou 4/4, Motol, 15000 Praha 5

Udělování výjimek na použití konvenčních osiv v EZ

Jméno E-mail Telefon Mobil Adresa
Ing. Veronika Libichová Veronika.Libichova(at)ukzuz.gov.cz 257 294 223 737 267 356

 

 

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci

21. 7. 2020
Tisková zpráva — ÚKZÚZ v letošním roce zahájil ověřování účinnosti přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, které lze použít v ekologické a integrované produkci révy vinné, ovoce a zelenin. Pěstitelé tak budou mít díky novému systému do budoucna více nezávislých informací o nízkorizikových přípravcích vhodných pro zmíněné způsoby pěstování.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.