Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci ze dne 18.10.2021

Dotaz:

Žádost o informaci dle zák. 106/1999 Sb.

V příloze zasílám kopii dopisu SZIF, regionální odbor Ústí nad Labem. Požádala jsem o kontrolu intenzity chovu u XXX, adresa XXX.

Žádám tímto o poskytnutí informace, zda byla kontrola intenzity chovu provedena a s jakým výsledkem.


Odpověď:

Česká plemenářská inspekce (dále též „ČPI“) obdržela dne 18. 10. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadované informace Vám tímto poskytujeme, a to zodpovězením Vámi položených otázek, s výjimkou informací, jejichž poskytnutí je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., vyloučeno z poskytnutí dle tohoto zákona.

Česká plemenářská inspekce provedla dne 10. 9. 2021 na hospodářství s reg. č.
XXX kontrolu intenzity chovu v rámci kontroly opatření ANC a AEKO kontrolovaného subjektu XXX, IČ: XXX, a to za účelem prověření Vámi uváděných skutečností.

Ve věci kontroly opatření ANC a AEKO nebylo zjištěno porušení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (plemenářský zákon).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.