Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

ÚKZÚZ a EPPO - Společně pro zdraví rostlin

17. 6. 2024

Tisková zprávaÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) hostí historicky první setkání Pracovní skupiny EPPO pro fytosanitární regulaci. Toto významné jednání se uskuteční v Průhonicích u Prahy od 18. do 21. června, kde se sejdou odborníci z celého regionu Evropy a Středomoří, včetně zástupců z Izraele, Uzbekistánu a Spojeného království.

Členové pracovní skupiny Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO), která je zaměřena na fytosanitární oblast, se sejdou historicky poprvé v Česku v Průhonicích u Prahy.  

Cílem čtyřdenního setkání je projednání strategických otázek ve vztahu ke zdraví rostlin, ke kterým patří zejména ochrana proti zavlečení škůdců a patogenů, které nově ohrožují země EPPO. Jedná se o řadu invazních druhů hmyzu, ale také např. o nebezpečnou bakterii Xylella fastidiosa, která již na jihu Evropy způsobila značné škody v olivových sadech,“ uvedl Michal Hnízdil, ředitel Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ.

Rovněž budou přijaty nové metody určování některých škůdců rostlin a odborné standardy týkající se tzv. biologické ochrany rostlin, tedy využívání přirozených nepřátel škůdců a patogenů namísto použití chemických přípravků.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Tématu zvýšení povědomí o tom, proč je důležité usilovat o zachování zdraví rostlin a jak konkrétně může každý přispět k jejich ochraně, se věnuje aktuálně běžící celoevropská osvětová kampaň #PlantHealth4Life. Již druhým rokem ji připravil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská komise (EK) a letos také 22 evropských zemí. V Česku kampaň probíhá pod záštitou Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). 

--------------------------------------

EPPO: 

Evropská a středozemní organizace ochrany rostlin (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) je mezinárodní organizace/ pod záštitou Organizace pro zemědělství a výživu (FAO), která v regionu Evropy a Středomoří sdružuje úřady odpovědné za ochranu rostlin před jejich chorobami a škůdci. V současnosti má EPPO 52 smluvních stran, včetně všech členských států EU. Českou republiku zastupuje v EPPO Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) - národní organizace ochrany rostlin. 

Úlohou EPPO je vypracovat mezinárodní strategii proti zavlékání a šíření škůdců a původců chorob rostlin, podporovat používání moderních, bezpečných a účinných metod ochrany kulturních i planě rostoucích rostlin proti škůdcům a patogenům, a v rámci smluvních stran tuto ochranu koordinovat a harmonizovat. Prakticky se tak děje prostřednictvím technických standardů vypracovaných EPPO pro region Evropy a Středomoří. Díky koordinační práci EPPO se daří na mezinárodní úrovni lépe chránit zdraví rostlin, zmírnit zavlékání pro Evropu nových nepůvodních škůdců a patogenů, včetně invazních rostlin, a chránit tak zemědělské, lesní i přírodní ekosystémy, a tím také biologickou rozmanitost. 

Fytosanitární odborné standardy na ochranu před chorobami a škůdci rostlin se připravují v odborných panelech složených z expertů ze všech částí regionu EPPO a následně je každoročně posuzuje Pracovní skupina EPPO pro fytosanitární regulaci. 
 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.