Hnojiva
.... dohlížíme, aby hnojiva na našem trhu byla kvalitní a správně používaná

V oblasti hnojivých výrobků, tj. hnojiv, rostlinných biostimulantů, pomocných půdních látek a substrátů, provádíme dozor nad trhem. Dozor je prováděn od výroby, přes schválení výrobku pro trh v ČR, až po správné používání. Mezi naše další kompetence patří schvalování a kontrola čistírenských kalů, které směřují na zemědělskou půdu. Kontrolujeme i sedimenty z vodních toků a vodních nádrží, které jsou určeny pro aplikaci v zemědělství.

Na území České republiky existuje několik režimů uvádění hnojivých výrobků do oběhu:

Registrace – dle § 3 zákona č. 156/1998 Sb.
Ohlášení – dle § 3a zákona č. 156/1998 Sb. a Vyhláškou č. 474/2000 Sb.
CE hnojiva – dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 2019/1009.
Vzájemné uznávání – dle Nařízení EP a Rady (ES) 2019/515.

Všechny 4 režimy uvádění do oběhu existují vedle sebe – v distribuční síti se tedy můžeme setkat s totožným výrobkem, jednou uváděným do oběhu na základě národních pravidel, jednou na základě právních pravidel Evropské unie.

Hnojivé výrobky nepodléhající povinnosti ohlášení či registrace:

- jsou určeny výhradně pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny
- jsou poskytované v množství nezbytném pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví
- jsou určeny k použití jako suroviny k dalšímu zpracování
- jsou statkovým hnojivem

U všech zmíněných hnojiv provádí odborný dozor ÚKZÚZ, tj. odebírá kontrolní vzorky u výrobců a v distribuční a obchodní síti a dozírá, zda jsou tyto výrobky správně baleny, označovány, ale také skladovány a používány v souladu s požadavky zákona resp. nařízení.


Informační letáčky - Výživa rostlin, Úřední kontroly


 

Novinky

22. 5. 2024
Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů (SZV) zahrnuje výstupy z činností v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol v daném roce.
Stáhnout (pdf, 3 MB)

Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

15. 1. 2024
Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).
Metodický pokyn ÚKZÚZ k vzorkování hnojiv
Publikováno: 6. 6. 2023

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

26. 1. 2023
S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023.

EVIDENCE HNOJENÍ - aktuální informace k povinnosti elektronického předání

16. 1. 2023
Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31.1.) odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.