Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 10

§ 10
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami
(1) Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami se sestavuje na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik podle § 6, hodnocení dopadů lidské činnosti podle § 7, map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik podle § 17, ekonomické analýzy podle § 8 a programů zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21 odst. 3 vodního zákona s přihlédnutím ke stanoveným cílům podle § 9.
(2) Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami obsahuje
a) informace o významných dopadech lidské činnosti v příslušném dílčím povodí,
b) odhad významnosti jednotlivých vlivů na stav vodních útvarů,
c) jmenovité vymezení umělých vodních útvarů,
d) jmenovité vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a jejich zdůvodnění a
e) návrhy zvláštních cílů ochrany vod v příslušném dílčím povodí podle § 12.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.