Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 11

§ 11
Silně ovlivněné a umělé vodní útvary
(1) Pro každý vodní útvar určený jako silně ovlivněný nebo umělý se uvede,
a) pro jaké hydromorfologické složky nelze dosáhnout dobrého ekologického stavu odpovídajícího přirozenému útvaru povrchové vody,
b) jak by změny těchto hydromorfologických složek nepříznivě ovlivnily
1. okolí,
2. plavbu, včetně přístavních zařízení,
3. rekreaci,
4. činnosti, pro něž je voda jímána, jako jsou zásobování pitnou vodou, výroba elektrické energie nebo závlahy,
5. úpravu vodních poměrů,
6. ochranu před povodněmi,
7. odvodňování,
8. jiné trvalé rozvojové činnosti člověka a
c) jaké užitečné funkce jsou poskytovány umělými nebo ovlivněnými charakteristikami vodního útvaru, které nemohou být pro technickou neproveditelnost nebo pro neúměrné náklady rozumně dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí.
(2) Uznatelná užívání podle § 2 písm. d) jsou
a) zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
b) zemědělské a lesnické závlahy,
c) výroba elektrické energie v rámci vodních útvarů v kategorii jezero a v rámci vodních útvarů v kategorii řeka,
d) rekreace v rámci vodních útvarů v kategorii jezero,
e) ochrana intravilánu před povodněmi,
f) trvalé rozvojové činnosti člověka, kterými jsou chov ryb v rámci vodních útvarů v kategorii jezero a odběry vod pro průmysl,
g) plavba v rámci vodních útvarů v kategorii řeka, které jsou vymezeny jako vodní cesty dopravně významně využívané, a
h) existence přírodních, kulturních, technických nebo historických hodnot v širším okolí.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.