Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 13

§ 13
Návrh opatření pro plány povodí
(1) Návrh opatření pro plány povodí se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary v rozsahu podle § 14 na základě výsledků přípravných prací, vyhodnocení připomínek podle § 20 odst. 2 a § 26 odst. 4 vodního zákona.
(2) Do programu opatření se zařadí opatření, která přispějí k dosažení konkrétních cílů stanovených v plánech povodí pro jednotlivé vodní útvary, oblasti, sektory nebo dílčí povodí.
(3) Pro každé opatření se zpracovává list opatření. U každého opatření se uvádí úplné informace o umístění, odhad nákladů, nositel opatření, stav přípravy opatření na počátku plánovacího období, předpoklad stavu přípravy nebo realizace opatření na konci plánovacího období a předpoklad uvedení opatření do provozu.
(4) Návrh opatření pro zajištění cílů pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb obsahuje
a) opatření zaměřená na řízení a využívání stávajících vodních zdrojů,
b) vymezení vodních zdrojů ve vodních útvarech, jež mohou sloužit jako zdroj vody pro pitné účely s kapacitou více než 10 m
3
/den nebo sloužící pro více jak 50 obyvatel, včetně návrhu ochrany takového vodního zdroje,
c) opatření zaměřená na ochranu vod využívaných ke koupání a
d) návrh na doplnění vodohospodářské infrastruktury.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.