Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Příl.2

Příl. 2
Seznam map v plánech povodí
Plány povodí musí zahrnovat následující mapy
1. Mezinárodní oblast povodí na území České republiky a dílčí povodí.
2. Útvary povrchových vod - typy.
3. Útvary povrchových vod - kategorie.
4. Útvary podzemních vod.
5. Vodní útvary s odběry vody určené k lidské spotřebě.
6. Vody využívané ke koupání, oblasti citlivé na živiny.
7. Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, chráněné ptačí oblasti.
8. Monitorovací síť povrchových vod.
9. Ekologický stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod
a) dodržení norem environmentální kvality pro specifické znečišťující látky v útvarech povrchových vod.
10. Chemický stav útvarů povrchových vod
a) dodržení norem environmentální kvality pro těžké kovy v útvarech povrchových vod,
b) dodržení norem environmentální kvality pro pesticidy v útvarech povrchových vod,
c) dodržení norem environmentální kvality pro další prioritní a některé další znečišťující. látky, patřící do chemického stavu, v útvarech povrchových vod.
11. Monitorovací síť podzemních vod - kvantitativní stav.
12. Monitorovací síť podzemních vod - chemický stav.
13. Chemický stav útvarů podzemních vod a identifikace útvarů podzemních vod s významným trvalým vzestupným trendem znečišťujících látek, popřípadě zvratem tohoto trendu.
14. Dodržení norem jakosti nebo prahových hodnot na monitorovacích místech v útvarech podzemních vod.
15. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dusičnanů.
16. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu pesticidů.
17. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dalších znečišťujících látek.
18. Kvantitativní stav útvarů podzemních vod.
19. Stav vodních útvarů povrchových vod s odběry vody určené k lidské spotřebě.
20. Stav vodních útvarů podzemních vod s odběry vody určené k lidské spotřebě.
21. Environmentální cíle pro útvary povrchových vod - ekologický stav.
22. Environmentální cíle pro útvary povrchových vod - chemický stav.
23. Environmentální cíle pro útvary podzemních vod - kvantitativní stav.
24. Environmentální cíle pro útvary podzemních vod - chemický stav.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.