Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Příl.5

Příl. 5
Základní obsah plánu pro zvládání povodňových rizik
1. Cíle pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik v souladu s § 18.
2. Závěry vyvozené z map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro umísťování a povolování staveb a činností a pro tvorbu územně plánovací dokumentace.
3. Obecná opatření.
4. Konkrétní opatření.
5. Závěry vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky, na něž se vztahuje tento plán, včetně mapového znázornění.
6. Mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik.
7. Souhrn opatření a jejich účinnosti, ekonomické efektivnosti a priorit, včetně opatření spojených s povodněmi přijatých podle jiných právních předpisů.
8. Popis metodiky používané v rámci mezinárodních povodí pro analýzu nákladů a přínosů k posuzování opatření s nadnárodními účinky, je-li k dispozici.
9. Popis stanovení priorit a způsobu, jakým bude sledován pokrok při provádění plánu.
10. Souhrn uskutečněných opatření nebo akcí pro informování veřejnosti a konzultace s ní.
11. Seznam příslušných orgánů a popis postupu koordinace v rámci mezinárodních oblastí povodí a v dílčích povodích.
12. Popis postupu koordinace s plány povodí.
13. Souhrn všech změn nebo aktualizace od zveřejnění předchozího plánu, včetně souhrnu přezkumů provedených v souladu s § 25 odst. 1 vodního zákona.
14. Zhodnocení pokroku v dosažení cílů uvedených v § 18.
15. Popis a vysvětlení všech opatření z předchozího plánu, která byla naplánována, ale nebyla provedena.
16. Popis všech dalších opatření od zveřejnění předchozího plánu.
17. Informace o pravděpodobných dopadech změny klimatu na výskyt povodní.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.