Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
§ 6

§ 6
Obsah a způsob hodnocení množství povrchových vod
(1) Hodnocení množství povrchových vod se provádí pro vybrané kontrolní profily v oblasti povodí a obsahuje porovnání kvantitativních stavů povrchových vod podle účelu za daný časový interval a stanoví profily bilančně napjaté a pasivní.
(2) Hodnocení minulého kalendářního roku popisuje nakládání s povrchovými vodami a zjišťuje příčiny napjatého nebo pasivního bilančního stavu a nedodržení povoleného nakládání s vodami a obsahuje také přehled
a) měřených průtoků povrchové vody ve vybraných vodoměrných stanicích ovlivněných nakládáním s vodami,
b) změn objemů povrchové vody vzduté nebo akumulované vodními díly.
(3) Hodnocení současného stavu se provádí podle potřeby dané výsledky hodnocení minulého kalendářního roku v konkrétních kontrolních profilech a porovnává
a) hodnoty odběrů vody a vypouštění vody v minulém kalendářním roce,
b) hodnoty odběrů vody a vypouštění vody podle platných povolení podle § 8 odst. 1 vodního zákona nebo podle předchozích předpisů
s přirozenými průtoky a ovlivněnými průtoky simulovaným hospodařením s vodou ve vodních nádržích v delším výpočtovém období.
(4) Hodnocení výhledového stavu se sestavuje jednou za šest let a porovnává hodnoty výhledových odběrů vody a vypouštění vody s přirozenými průtoky a ovlivněnými průtoky simulovaným hospodařením s vodou ve vodních nádržích v delším výpočtovém období.
(5) Vybrané kontrolní profily tvoří zejména
a) vybrané profily ze státní monitorovací sítě vodoměrných stanic ovlivněných nakládáním s vodami,
b) závěrné profily významných vodních toků v oblastech povodí,
c) vybrané profily na hraničních vodních tocích.
(6) Seznam vybraných kontrolních profilů, ve kterých je zpracováno hodnocení množství povrchových vod, je vždy součástí výstupu hodnocení množství povrchových vod.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.