Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
§ 8

§ 8
Obsah a způsob hodnocení množství podzemních vod
(1) Hodnocení minulého kalendářního roku obsahuje údaje o odběrech podzemních vod za minulý kalendářní rok ve všech hydrogeologických rajonech a přehled o zdrojích (průměrné dlouhodobé a roční hodnoty základního odtoku) v hydrogeologických rajonech s vyhodnocením zdrojů podzemních vod.
(2) Hodnocení současného stavu obsahuje stanovení množství podzemních vod ve významných hydrogeologických rajonech na základě porovnání skutečných nebo povolených odběrů podzemních vod s hodnotou zdrojů podzemních vod dlouhodobého charakteristického období a hodnotou zdrojů podzemních vod za minulý kalendářní rok v měsíčním intervalu.
(3) Výhledové hodnocení množství podzemních vod obsahuje hodnocení množství podzemních vod ve významných hydrogeologických rajonech porovnáním odhadovaných, případně plánovaných odběrů podzemních vod s dlouhodobými průměrnými a minimálními hodnotami zdrojů podzemních vod. Výhledové hodnocení množství podzemních vod se zpracovává jednou za šest let.
(4) Hodnocení množství podzemních vod je pro hodnocení minulého kalendářního roku zpracováváno ve všech hydrogeologických rajonech, pro hodnocení současného stavu a výhledové hodnocení množství podzemních vod pouze ve významných hydrogeologických rajonech. Seznam významných hydrogeologických rajonů je součástí výstupů hodnocení množství podzemních vod.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.