Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
§ 11

§ 11
Způsob ohlašování údajů
(1) K ohlášení údajů pro vodní bilanci použije povinný subjekt tiskopis zaslaný příslušným správcem povodí. V tomto tiskopisu správce povodí uvede jemu známé identifikační a popisné údaje vycházející z údajů pro vodní bilanci ohlášených za minulý kalendářní rok.
(2) K ohlášení údajů pro vodní bilanci použije povinný subjekt, který využívá přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, tiskopis, jehož vzor je uveden v příloze č. 1, popřípadě v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) V případě, kdy povinný subjekt neobdrží tiskopis podle odstavce 1, použije povinný subjekt k ohlášení údajů pro vodní bilanci příslušný tiskopis, jehož vzor je uveden v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.
(4) Povinný subjekt zašle vyplněné tiskopisy s údaji pro vodní bilanci za kalendářní rok příslušnému správci povodí do 31. ledna následujícího kalendářního roku. K ohlášení údajů pro vodní bilanci je možno použít i elektronickou formu předání údajů, na které se povinný subjekt předem dohodne s příslušným správcem povodí. Předávané údaje pro vodní bilanci v listinné podobě musí být potvrzeny razítkem a podpisem statutárního orgánu povinného subjektu, popřípadě k tomu jím zmocněného zástupce, údaje předávané elektronickou formou musí být potvrzeny elektronickým podpisem statutárního orgánu povinného subjektu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.