Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
§ 4

§ 4
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance jakosti vody
(1) Hydrologická bilance jakosti vody hodnotí jakost povrchových a podzemních vod v přírodním prostředí porovnáním výsledků měření jakosti povrchových vod a podzemních vod s referenčními hodnotami.2)
(2) Podklady pro sestavení hydrologické bilance jakosti vody obsahují výsledky pozorování ve státní monitorovací síti provozované Českým hydrometeorologickým ústavem
a) jakosti povrchové vody v síti profilů sledování jakosti povrchových vod,
b) průtoků vody ve vodních tocích v síti vodoměrných stanic,
c) jakosti podzemních vod v síti objektů sledování jakosti podzemních vod a v síti sledovaných pramenů,
d) hladin podzemních vod v síti objektů podzemních vod,
e) vydatností pramenů v síti sledovaných pramenů.
(3) Hydrologická bilance jakosti vody se sestavuje každoročně pro oblasti povodí jako hodnocení kalendářního roku. Každý třetí rok se posoudí dlouhodobý vývoj jakosti vody.
(4) Výstupy hydrologické bilance jakosti vody obsahují
a) sestavu ukazatelů jakosti vody porovnaných s referenčními hodnotami,
b) výsledky výpočtu látkového odnosu zvolených látek ve vybraných profilech,
c) přehlednou mapu jakosti podzemních vod v přírodním prostředí,
d) přehlednou mapu jakosti vody ve vodních tocích.
2) Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod. ČSN 757221 jakost vod - klasifikace jakosti vod.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.