Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
§ 5

§ 5
Základní ustanovení
(1) Obsahem vodohospodářské bilance je porovnání požadavků na odběry povrchové a podzemní vody, odběry přírodních léčivých a přírodních minerálních vod a vypouštění odpadních a důlních vod v jejich povolených, skutečných a výhledových hodnotách s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hlediska množství a jakosti vody. Vodohospodářská bilance hodnotí dopady lidské činnosti na povrchové a podzemní vody v uvažovaném místě a čase.
(2) Vodohospodářská bilance zahrnuje
a) ohlašované údaje,
b) hodnocení množství povrchových vod,
c) hodnocení jakosti povrchových vod,
d) hodnocení množství podzemních vod,
e) hodnocení jakosti podzemních vod.
(3) Sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí zajišťují příslušní správci povodí.
(4) Podklady pro sestavení vodohospodářské bilance obsahují
a) ohlašované údaje pro vodní bilanci podle § 22 odst. 2 vodního zákona,
b) výstupy hydrologické bilance,
c) údaje správců povodí z účelových pozorovacích sítí povrchových vod (vložené profily na vodních tocích),
d) údaje získané z účelových pozorovacích sítí podzemních vod získané podle § 21 odst. 4 vodního zákona,
e) platná povolení k nakládání s vodami.
(5) Správci povodí si předají v případě potřeby nezbytné podklady pro sestavení vodohospodářské bilance z jimi spravované oblasti povodí.
(6) Vodohospodářská bilance se sestavuje každoročně pro jednotlivé oblasti povodí.
(7) Správci povodí předají Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka nezbytné podklady a výstupy z vodohospodářské bilance oblasti povodí pro sestavení souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.