Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 9

§ 9
Náležitosti souhlasu
Souhlas kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje
a) základní popis a polohopisné vymezení stavby, zařízení nebo místa činnosti,
b) název vodního toku a číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o souhlas týká vodního toku,
c) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud stavbou, zařízením nebo činností jsou dotčeny podzemní vody,
d) stanovení doby, na kterou se souhlas uděluje, popřípadě dalších podmínek, vyplývá-li to z povahy věci,
e) určení polohy místa záměru (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)).
2) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.