Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 5

§ 5
Náležitosti povolení k některým činnostem
Povolení k některým činnostem kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje
a) druh a rozsah povolené činnosti,
b) dobu, na kterou se povolení vydává,
c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
d) číslo hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, které by mohly být činnostmi podle § 14 odst. 1 vodního zákona ovlivněny,
e) stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje,
f) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení,
g) určení polohy místa povolené činnosti (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické2a)).
2) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.