Odstavec předpisu 433/2001 Sb.
Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
§ 6

§ 6
Požadavky na stavby odvodnění lesní půdy a malých vodních nádrží v lesích
(1) Před každým odvodněním se musí vyhodnotit místní podmínky pedologického charakteru lesní půdy, příčin zamokření, stavu porostů a pěstebního cíle, obnovy, pěstování a ochrany porostů, sklonitosti území, dopravní přístupnosti, případně akumulace vody.
(2) Vedení tras příkopů se řeší podle místních poměrů (sklonitosti) a s ohledem na rozdělení porostů i omezení škodlivých vlivů na les při nepříznivém proudění větru.
(3) Při stanovení hloubky a rozchodu příkopů se přihlíží k biologickým požadavkům dřevin v závislosti na druhové a věkové skladbě dřevin.
(4) Odvodňovací příkopy se navrhují v podélném sklonu nejméně 0,5 %, hloubky nejméně 600 mm a rozchodu nejméně 30 m (u podrobného odvodnění).
(5) Na zamokřených lokalitách lesní půdy, které neskýtají záruku úspěšnosti při jejich odvodnění (vysoká nákladovost, náročnost údržby), se budují obvodové příkopy s ponecháním přirozeného vývoje vodního režimu půdy nebo se převádějí na trvalé vodní plochy.
(6) Nejmenší vzdálenost při křížení podzemního kabelového vedení pod dnem upraveného příkopu je u sdělovacích kabelů 700 mm, u elektrických kabelů 1 000 mm. Při nedodržení těchto vzdáleností se uložené kabely chrání zpevněním příkopů v místech jejich uložení.
(7) Šířka koruny hráze nádrže, po které je vedena cesta, je dána jejími návrhovými prvky. V ostatních případech musí být volná šířka koruny hráze alespoň 3 500 mm.
(8) Každá průtočná nádrž musí být vybavena přelivem k odvádění vody za povodní a výpustí. Tlakový odpad od přelivu je nepřípustný.
(9) Nádrže, které jsou vybaveny umělým přítokem a nemůže dojít k jejich přeplnění ani v případě poruchy na přítoku, nemusí být vybaveny přelivem.
(10) Výpust musí umožnit vypouštění vody z nádrže při jakékoli úrovni hladiny a úplné vypuštění nádrže. Výpust musí být opatřena nejméně jedním uzávěrem a průtočný profil výpusti nesmí být menší než 300 mm.
(11) Kapacita přelivu při nejvyšší hladině v nádrži je nejméně rovna průtoku s četností výskytu jednou za 100 let. Při této hodnotě průtoku musí být hladina vody nejméně 400 mm pod úrovní koruny hráze.
(12) Břehy nádrže a svahy hráze musí být chráněny proti rozrušování kolísáním hladiny vody, vlnobitím, ledovými krami nebo před erozí povrchově odtékající vody zatravněním, porosty nebo stavebními úpravami.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.