Odstavec předpisu 470/2001 Sb.
Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
§ 6

§ 6
Provoz a údržba vodního díla v korytě vodního toku k zabezpečení funkcí vodního toku
Správce vodního toku
a) provádí manipulace na vlastním vodním díle v korytě vodního toku v rámci schváleného manipulačního řádu nebo, v mimořádné situaci a po projednání s příslušným vodoprávním úřadem, i nad jeho rámec,
b) zpracovává dlouhodobý, nejdéle však desetiletý plán péče o koryto vodního toku a vodní díla, která vlastní a která jsou nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, s vyznačením cyklu provádění udržovacích prací; přitom vychází z výsledku prohlídek koryta vodního toku a vodních děl, znalosti stavu koryta vodního toku; v případě potřeby tento plán pravidelně aktualizuje.
6) § 61 zákona č. 254/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.