Odstavec předpisu 470/2001 Sb.
Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
§ 13

§ 13
Přílohy žádosti
K vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2, se připojí následující doklady a podklady:
a) snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,
b) stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku,
c) stanovisko místně příslušného vodoprávního úřadu,
d) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
e) údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.