Odstavec předpisu 470/2001 Sb.
Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Příl.2

Příl.2
Vzor žádosti o určení správce drobného vodního toku
1. Údaje o žadateli
+---------------------+------------------------------------------+
|           |Jméno a příjmení             |
|           +------------------------------------------+
|           |Trvalý pobyt               |
|Fyzická osoba    |nebo adresa pro doručování        |
|           +------------------------------------------+
|           |Datum narození              |
+---------------------+------------------------------------------+
|           |Obchodní firma nebo název         |
|           +------------------------------------------+
|           |Sídlo                   |
|Právnická osoba   +------------------------------------------+
|           |Jména a příjmení osob,          |
|           |která jsou statutárním orgánem nebo členy |
|           |statutárního orgánu            |
|           +------------------------------------------+
|           |Identifikační číslo            |
+---------------------+------------------------------------------+
|           |Název obce                |
|           +------------------------------------------+
|           |Adresa sídla obecního úřadu,       |
|Obec         |městského úřadu nebo magistrátu      |
|           +------------------------------------------+
|           |Identifikační číslo obce         |
|           +------------------------------------------+
|           |Jméno a příjmení starosty obce nebo    |
|           |primátora                 |
+---------------------+------------------------------------------+

2. Identifikace drobného vodního toku
+----------------------------------------------------------------+
|Název drobného vodního toku                   |
+----------------------------------------------------------------+
|Číslo hydrologického pořadí povodí1)              |
|drobného vodního toku                      |
+----------------------------------------------------------------+
|Vymezení drobného vodního toku (polohopisné údaje)       |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
+----------------------------------------------------------------+
|Délka drobného vodního toku v km2)               |
|(zaokrouhleno na jedno desetinné místo)             |
+----------------------------------------------------------------+

3. Zdůvodnění žádosti
+----------------------------------------------------------------+
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|Pokračování na samostatném listě                |
+----------------------------------------------------------------+

4. Návrh způsobu výkonu správa drobného vodního toku
+----------------------------------------------------------------+
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|Pokračování na samostatném listě                |
+----------------------------------------------------------------+

5. Seznam podkladů a dokladů
+----------------------------------------------------------------+
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
+----------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------+
|Počet ostatních příloh                     |
+----------------------------------------------------------------+


V .............. dne ............         Podpis žadatele
                          (razítko)
------------------------------------------------------------------
1) Číslo hydrologického pořadí povodí je první číslo detailní
  plošky povodí, v níž vodní tok pramení nebo začíná podle
  Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000, které je přiřazeno k
  celému vodnímu toku. Vodním tokům s plochou povodí pod 5 km2 je
  přiřazeno č.h.p. detailní plošky povodí vodního toku vyššího
  řádu, v níž se vodní tok nalézá.
2) Délka drobného vodního toku určená ze zaměření, nebo mapy v
  měřítku nejméně 1:50 000.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.