Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
§ 6

§ 6
Zpracování rozsahu měření dohledu
(1) Rozsah měření dohledu je technický dokument, který obsahuje rozsah a způsob měření a pozorování určeného vodního díla, jakož i návrh souvisejících zařízení a přístrojů potřebných pro zajištění měření. Zpracovává ho pověřená osoba3) nejpozději ve fázi dokumentace pro stavební povolení výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla.
(2) Rozsah měření dohledu obsahuje
a) popis a rozbor rizik spojených s existencí vodního díla nebo změny dokončené stavby vodního díla v daném prostředí a provozu,
b) požadavky na průzkumné a projektové práce nad rámec již vypracované projektové dokumentace výstavby nebo změny stavby dokončeného vodního díla,
c) přehled důležitých předpokladů bezpečnosti a stability určeného vodního díla pro příslušnou etapu výstavby nebo provozu určeného vodního díla a návrh způsobu sledování jevů a skutečností,
d) návrh metod měření a pozorování, jejich rozsahu a přesnosti, přístrojů a zařízení k provádění dohledu,
e) přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla a jím ohroženého území,
f) návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením,
g) harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla,
h) požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení,
i) návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět,
j) dokumentaci kontrolních zařízení.
3) § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.