Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Příl.1

Příl.1
Kritéria pro zařazení vodního díla do kategorie
 
+---------+------------------------------------------------------+
|Kategorie|            Kritéria            |
+---------+------------------------------------------------------+
|  I.  |Ohroženy řádově tisíce až desetitisíce lidí a     |
|     |předpokládány velké ztráty na lidských životech.   |
|     |                           |
|     |Velké škody na určeném vodním díle, jehož následná  |
|     |obnova je velmi složitá a nákladná.          |
|     |                           |
|     |V území na vodním toku pod určeným vodním dílem    |
|     |vzniknou rozsáhlé škody na obytné a průmyslové    |
|     |zástavbě, silniční a železniční síti, ohrožena    |
|     |jsou další určená vodní díla nebo jiná vodní díla.  |
|     |                           |
|     |Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla   |
|     |z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy   |
|     |ap. jsou velmi vysoké a těžko nahraditelné.      |
|     |                           |
|     |Škody na životním prostředí jsou vysoké, překračují  |
|     |význam vyššího územního samosprávného celku7),    |
|     |ekonomické důsledky se dotýkají celého státu.     |
+---------+------------------------------------------------------+
|  II.  |Ohroženy řádově stovky až tisíce lidí a předpokládány |
|     |ztráty na lidských životech.             |
|     |                           |
|     |Značné škody na určeném vodním díle, jeho následná  |
|     |obnova je složitá a nákladná.             |
|     |                           |
|     |V území na vodním toku pod určeným vodním dílem    |
|     |vzniknou škody na obytné a průmyslové zástavbě,    |
|     |dopravní síti, ohrožena jsou další určená vodní    |
|     |díla nebo jiná vodní díla.              |
|     |                           |
|     |Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla   |
|     |z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy   |
|     |nebo jiné ztráty jsou značné.             |
|     |                           |
|     |Škody na životním prostředí překračují význam     |
|     |vyššího územního samosprávného celku7).        |
+---------+------------------------------------------------------+
| III.  |Ohroženy řádově desítky až stovky lidí, mohou být   |
|     |ztráty na lidských životech.             |
|     |                           |
|     |Poškození určeného vodního díla, obnova je      |
|     |proveditelná.                     |
|     |                           |
|     |V území na vodním toku pod určeným vodním dílem    |
|     |vzniknou škody na obytné a průmyslové zástavbě    |
|     |i dopravní síti, ohrožena mohou být další méně    |
|     |významná vodní díla.                 |
|     |                           |
|     |Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla   |
|     |z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy   |
|     |nebo jiné ztráty jsou plně nahraditelné.       |
|     |                           |
|     |Škody na životním prostředí nepřekračují význam    |
|     |vyššího územního samosprávného celku7).        |
+---------+------------------------------------------------------+
|  IV.  |Ztráty na životech jsou nepravděpodobné.       |
|     |                           |
|     |Poškození určeného vodního díla, obnova je      |
|     |proveditelná.                     |
|     |                           |
|     |V území na vodním toku pod určeným vodním dílem    |
|     |jsou malé materiální škody.              |
|     |                           |
|     |Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla   |
|     |z provozu jsou malé.                 |
|     |                           |
|     |Škody na životním prostředí jsou zanedbatelné.    |
+---------+------------------------------------------------------+
7) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb. , Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.