Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Příl.3

Příl.3
Náležitosti jednotlivých druhů zpráv o dohledu
1. Dílčí zprávy o dohledu obsahují
a) přehled postupu výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla určeného vodního díla, změn zatěžovacích stavů, postupu v instalacích měřických zařízení,
b) přehled všech výsledků pozorování a měření,
c) poznatky z obchůzek,
d) zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností, případné návrhy opatření k nápravě.
2. Souhrnné zprávy o dohledu obsahují
a) popis dohledu,
b) dokumentace umístění a popis všech zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení určených k výkonu dohledu,
c) souhrnné zpracování všech sledovaných jevů a zjištěných skutečností ve srovnání s předpoklady projektové dokumentace a vyhodnocením jejich vlivu na bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla a jeho podloží.
d) program dohledu v ověřovacím provozu.
3. Celkové zprávy o dohledu obsahují
a) popis dohledu,
b) zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností,
c) zjištění, zda určené vodní dílo po prověrce všech hlavních zatěžovacích stavů a provozních situací, popřípadě po provedení opatření k nápravě, má nebo nemá z hlediska dohledu závady, které by bránily jeho trvalému provozu.
4. Etapové zprávy o dohledu obsahují
a) popis dohledu za období trvalého provozu od jeho zahájení, nebo za období od poslední etapové zprávy, popřípadě souhrnné etapové zprávy,
b) stručný přehled výsledků pozorování a měření,
c) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností ve vztahu k mezním hodnotám,
d) kontrola uložených úkolů a návrhy nápravných opatření.
5. Souhrnné etapové zprávy o dohledu obsahují
a) popis dohledu za období od poslední etapové zprávy a předchozí souhrnné etapové zprávy,
b) dokumentace všech změn ve vybavení měřicími přístroji a zařízeními,
c) návrh obnovy nebo modernizace měřících přístrojů a zařízení,
d) souhrnné zpracování výsledků pozorování a měření,
e) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností,
f) výsledky přezkoumání stability hlavních konstrukcí určeného vodního díla a zjištění stupně bezpečnosti na základě nově získaných poznatků,
g) výsledky přezkoumání bezpečnosti určeného vodního díla při povodních podle aktuálních hydrologických podkladů a souvisejících předpisů12), 13),
h) posouzení vlivů prostředí a provozu na stárnutí, funkční spolehlivost a celkovou bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla,
i) prověrka programu dohledu, včetně mezí bdělosti, mezních a kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností,
j) návrh opatření k nápravě.
10) TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.
12) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
13) ČSN 75 29 35 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.